Effektiv behandling mot håravfall
Hos LLC, Living Life Center, vid Karlaplan kan du få hjälp och behandling mot de flesta typer av håravfall, även ärftliga. Kliniken, som startades för 19 år sedan av Sarbjit Kaur, hade från början en annan inriktning och den nuvarande verksamheten började ta form för sex år sedan.
- Det var en kund till mig som berättade om en utbildning i Finland där man med hjälp av mikroskop kan bevisa varför man tappar hår, berättar hon. Jag blev intresserad så jag åkte dit och gick mikroskopsutbildningen. Senare fick jag kontakt med en kvinna i Sverige som gjorde undersökningar med mikrokamera och genom henne fick jag tag i fantastiska medel mot håravfall från Italien.
I dag jobbar Sarbjit nästan uteslutande med håravfall och det första hon gör när hon får en ny kund är att kontrollera hårrötterna med mikroskop och hårbotten med mikrokamera. Därefter tas ett blodprov för att se hur mycket slaggprodukter som finns i kroppen.
- Behandlingen utgår från de resultat vi fått fram och hjälper inte det tar vi ytterligare blodprover samt avföringsprov för att se varför det inte fungerar, fortsätter hon.
Enligt Sarbjit har håret direkt med hälsan att göra och är egentligen en spegelbild av hur kroppen mår. Genom en teveskärm kan hon också visa kunden precis vad hon ser genom mikroskopet och på så sätt förklara vad som händer.

De flesta som kommer är kvinnor som vill göra något åt håravfallet av utseendemässiga skäl men inte fått någon hjälp i den traditionella sjukvården eftersom det anses ingå i förebyggande vård.
- Och det vi jobbar med är just förebyggande vård eftersom håravfall ofta är ett tecken på ohälsa, förklarar Sarbjit. Eftersom kroppen betraktar håret som oviktigt slås det ut först för att slippa ödsla energi på något onödigt och istället satsa all energi på livsavgörande funktioner som till exempel hjärtat och blodcirkulationen. Så egentligen har kroppen ett otroligt fint programmerat datasystem.
När det gäller män, och också en del barn, vänder de sig oftast till kliniken först när de tappat nästan allt hår.

Den första undersökningen tar i regel 1,5 timme och behandlingarna utgörs i regel av hårinpackningar och mineralbehandlingar under en månad. Därefter kan Sarbjit genom mikrokameran visa hur håret börjat växa igen.
- I början kommer det bara tunna, vita fjun som man inte kan se med blotta ögat, förklarar hon. Men när de väl får se bilderna från kameran upptäcker de att det faktiskt börjat hända någonting.
Det som är intressant med mikrokameraundersökningen är att man kan se om det fortfarande finns levande hårsäckar och om man därmed har möjlighet att få håret tillbaka även om man tappat allt.
- Hårsäckarna ser ut på ett speciellt sätt när de är levande, förklarar hon. Och även om det inte verkar så från början kan det hända att behandlingen får dem att bli levande igen.
Att hårväxt kräver tålamod är något Sarbjit gärna poängterar. Normalt ersätts håret successivt genom nya hårstrån inom en sexårsperiod, men för den som har håravfall tappar man hårstrån i snabbare takt än de ersätts.

Förutom vårdverksamheten kan Sarbjit också anordna resor till sitt hemland Indien, där hon vill visa landet från en helt annan sida än vad de vanliga turistbyråerna gör. Genom alla sina kontakter med ett stort antal släktingar kan hon ge en helt annan bild av vardagslivet och tanken är också att man själv ska försöka leva på samma sätt som vanliga indier under vistelsen.

LLC Living Life Center

Bransch:
Hälsa/Skönhet

Telefon: 08-667 57 14


Email:
info@livinglifecenter.se

Hemsida:
www.livinglifecenter.se

Adress:
LLC Living Life Center
Erik Dahlbergsgatan 30
11532 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN